Xe hút chất thải, bể phốt

Xe Hút Bể Phốt dùng áp lực hút chất thải lên bồn chứa và vận chuyển đến nơi xử lý, xe được thiết kế với động cơ mạnh mẽ, thành bồn chắc chắn.
Tổng số: 9 bản ghi - Trang: 01 / 1