ĐẦU KÉO VÀ SƠ MI RƠ MOOC

Là phương tiện được thiết kế để nối với ô tô đầu kéo và có một phần đáng kể của trọng lượng toàn bộ đặt lên ô tô đầu kéo
Tổng số: 8 bản ghi - Trang: 01 / 1